Psykisk førstehjælp

Akuttilbuddet i Lyngby bliver fra 1. august 2016 også et tilbud til borgere i Herlev og Ballerup kommuner. De tre kommuner har etableret et samarbejde om en fælles krisetelefon.

Borgere fra Rudersdal og Gentofte kommuner kan også få hjælp i Akuttilbuddet.

Ved at klikke på bjælken "Hvilken kommune er du fra?" kan du vælge den kommune du kommer fra og læse mere om, hvad du kan bruge os til.

Akuttilbuddet kan hjælpe dig med at håndtere din psykiske krise og støtte dig til at opnå mere ro. Er du pårørende til et menneske i krise og ved du ikke, hvad du skal stille op, er du også velkommen til at kontakte os. En pårørende kan både være et familiemedlem, en kollega, ven, samarbejdspartner eller andre i tæt kontakt med et menneske i krise.

At bruge akuttilbuddet kræver hverken henvisning fra læge, visitation eller diagnose.

Det fælles telefonnummer er 70265001