Psykisk førstehjælp

Akuttilbuddet i Lyngby er fra 1. august 2016 også et tilbud til borgere i Herlev og Ballerup kommuner. De tre kommuner har etableret et samarbejde om en fælles krisetelefon.

Borgere fra Rudersdal og Gentofte kommuner kan også få hjælp i Akuttilbuddet.

Ved at klikke på bjælken "Hvilken kommune er du fra?" kan du vælge den kommune, du kommer fra, og læse mere om, hvad du kan bruge os til.

Åben Dialog

Som noget nyt tilbyder vi nu netværkssamtaler, hvor borgeren i krise tilbydes ét eller flere møder med sit netværk. Netværket kan både være familie, venner og offentlige personer.

Åben Dialog blev udviklet i Västra Lapland i Finland i 1980érne og tager udgangspunkt i en forståelse af at psykiske problemer ikke er iboende i individet men et resultat af fastlåste forståelser i et netværk. Netværkssamtaler skal derfor støtte netværket i at nå frem til nye forståelser. Her kan du læse mere om Åben Dialog.
 

Akuttilbuddet kan hjælpe dig med at håndtere din psykiske krise og støtte dig til at opnå mere ro. Er du pårørende til et menneske i krise, og ved du ikke, hvad du skal stille op, er du også velkommen til at kontakte os. En pårørende kan både være et familiemedlem, en kollega, ven, samarbejdspartner eller andre i tæt kontakt med et menneske i krise.

At bruge akuttilbuddet kræver hverken henvisning fra læge, visitation eller diagnose.

Det fælles telefonnummer er 70265001

 

I sommeren 2017 har der været to fine artikler om Akuttilbuddet i Det Grønne Område. Du kan læse artiklerne ved at klikke på linket:

http://lyngby-taarbaek.lokalavisen.dk/udsatte-tiden-som-hjemloes-var-som-en-ond-droem-/Lokale-nyheder/20170719/artikler/707199929/1021

http://lyngby-taarbaek.lokalavisen.dk/udsatte-i-lyngby-flere-brugere-traeder-ind-ad-doeren-hos-akuttilbuddet-/Lokale-nyheder/20170719/artikler/707199927/1021