Åben Dialog

Åben Dialog

Åben Dialog er en måde at afholde netværksmøder på, der samler betydningsfulde medlemmer fra borgerens privatliv og eventuelt vigtige fagpersoner. Det er borgeren i krise, der vælger hvem der skal inviteres med.

Borgeren selv og netværket ses som en ressource, der kan bidrage til en positiv udvikling i retning mod at få det bedre.

Tankegangen er, at positive forandringer ikke kun opstår inden i borgeren alene, men også gennem dialogen blandt netværkets medlemmer.

Alles bidrag til dialogen er lige meget værd; der er ikke noget rigtig og forkert.

 

Hvorfor Åben Dialog

Som deltager på et Åben Dialog møde får du mulighed for at tale om det der er vigtigt for dig. Du får også mulighed for at lytte til det dit netværk er optaget af. Dialogen på mødet kan være med til at skabe en større fælles forståelse af situationen.

"Normalt får man bare et klokkeslet, og så skal man møde op på kommunens vilkår og tale om det, som de allerede har bestemt, man skal tale om, ud fra den opfattelse de allerede har af, hvem jeg er. Med Åben Dialog får jeg muligheden for at tale om det, jeg gerne vil tale om og give udtryk for, hvordan jeg gerne vil udvikle mig." (Citat: mødedeltager fra Århus)

Hvordan foregår Åben Dialog?

Et team af professionelle leder mødet og sørger for, at alle bliver hørt, og at mødet tager udgangspunkt i det der er vigtigt for borgeren. Undervejs i mødet vil de tale sammen om det de hører og bliver optaget af, imens alle lytter.

Mødet kan foregå i borgerens hjem, på et offentligt kontor, i Akuttilbuddet, eller et helt fjerde sted.

Det er forskelligt hvor mange møder der afholdes. Som afslutning på mødet aftales det, om der er ønske om flere møder.

 

"Alle de andre møder jeg har været til, var det som at sidde over for en række lukkede døre. Man ved ikke, hvad de tænker, om de synes, man er en idiot eller hvad. Her er det anderledes. Her ved jeg jo, hvad alle tænker." (Citat: mødedeltager fra Århus)

Denne side venter på at blive opdateret.