Vision og mision

Visionen for Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune
Visionen er, at alle borgere, der oplever en akut psykisk krise, kan genvinde kontrollen over deres liv og bevare deres tilknytning til samfundet.

Akuttilbuddets mission
Missionen er at støtte borgere, der oplever en akut psykisk krise, i at genvinde kontrollen over deres liv og bevare deres tilknytning til samfundet.