Psykisk Førstehjælp

Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune er et tilbud om psykisk førstehjælp til alle borgere i alderen fra 15 år og opefter der oplever en akut psykisk krise.

Borgere fra Rudersdal og Gentofte kommuner kan også få hjælp i Akuttilbuddet uden for de to kommuners almindelige åbningstider.

Ved at klikke på bjælken “Hvilken kommune er du fra?” kan du vælge den kommune, du kommer fra, og læse mere om, hvad du kan bruge os til.

Akuttilbuddet kan hjælpe dig med at håndtere din psykiske krise og støtte dig til at opnå mere ro. Er du pårørende til et menneske i krise, og ved du ikke, hvad du skal stille op, er du også velkommen til at kontakte os. En pårørende kan både være et familiemedlem, en kollega, ven, samarbejdspartner eller andre i tæt kontakt med et menneske i krise.

At bruge akuttilbuddet kræver hverken henvisning fra læge, visitation eller diagnose.

Det fælles telefonnummer er 70265001

I sommeren 2017 har der været en fin artikel om Akuttilbuddet i Det Grønne Område. Du kan læse artiklen ved at klikke på linket:

https://www.e-pages.dk/dgo/1006/2

Lyngby-Taarbæk - Akuttilbuddet
Slotsvænget 23A
2800 Kgs. Lyngby

Telefon: 70 26 50 01
SMS: 24 94 10 01
Mail: akuttilbuddet@ltk.dk

Gentofte
Telefon: 70 26 50 01

Rudersdal
Telefon: 70 26 50 01