Rudersdal Kommune

Er du fra Rudersdal Kommune, kan du ringe på 70265001 i tidsrummet kl 16-08 i hverdage og døgnet rundt i weekender og til højtider. Inden for almindelig åbningstid kan du kontakte din kontaktperson eller sagsbehandler eller henvende dig i Borgerservice.

Når du ringer, vil du få en rådgiver med social- eller sundshedsfaglig baggrund i telefonen. Rådgiveren vil hjælpe dig med at håndtere din krise og støtte dig i at finde ro og tryghed. Har du efter samtalen behov for yderligere støtte, er der også mulighed for at møde personligt op i Akuttilbuddet og for en overnatning.

Du er nødt til at oplyse dit navn og telefonnr., når du henvender dig. Det er en del af samarbejdsaftalen mellem Rudersdal og Lyngby, og det er også for, at en medarbejder fra Rudersdal Kommune kan kontakte dig dagen efter for at høre, om du har brug for yderligere hjælp.

Har du brug for en overnatning, vil du også skulle oplyse dit cpr.nr. Det er af hensyn til brandmyndighederne.

Lyngby-Taarbæk - Akuttilbuddet
Slotsvænget 23A
2800 Kgs. Lyngby

Telefon: 70 26 50 01
SMS: 24 94 10 01
Mail: akuttilbuddet@ltk.dk

Gentofte
Telefon: 70 26 50 01

Rudersdal
Telefon: 70 26 50 01