Om Os

Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune blev etableret som et tre-årigt forsøgs- og udviklingsprojekt i perioden 2010-2012. Projektet var finansieret af Socialministeriet og var ét ud af i alt syv projekter på landsplan. I perioden 2014-17 kom yderligere 14 socialfaglige akuttilbud til i Danmark. Region Midtjylland stod for en uddannelse for medarbejderne fra de nye akuttilbud og Akuttilbuddet i Lyngby var med til at undervise de nye medarbejdere med udgangspunkt i egne erfaringer med at støtte borgere i akut psykisk krise. På siden med links er der et link til de andre akuttilbud. 

Akuttilbuddet er en del af Center for Sociale Indsatser som gennem de sidste par år har været igennem en større omorganisering. Formålet med omorganiseringen er at det skal være lettere for borgere med behov for støtte at opnå denne. Til det formål er der oprettet en indgang for henholdsvis børn, unge og voksne. Akuttilbuddet er organisatorisk placeret under Center for Sociale Indsatser Voksne. I og med borgere fra 15 års alderen kan benytte sig af Akuttilbuddet, er der også et tæt samarbejde med Center for Sociale Indsatser Unge.

I Akuttilbuddet har alle medarbejdere mange års erfaring med at hjælpe mennesker med alvorlige psykiske problemer. Medarbejderne har en social- eller sundhedsfaglig uddannelse eller anden relevant videregående uddannelse. Flere af medarbejderne har også anerkendte terapeutiske videreuddannelser. Nogle af medarbejderne har også selv erfaringer med psykiske kriser.

Lyngby-Taarbæk - Akuttilbuddet
Slotsvænget 23A
2800 Kgs. Lyngby

Telefon: 70 26 50 01
SMS: 24 94 10 01
Mail: akuttilbuddet@ltk.dk

Gentofte
Telefon: 70 26 50 01

Rudersdal
Telefon: 70 26 50 01