Vidensportaler

Psykisksårbar.dk
Formålet med psykisksårbar.dk er at skabe et trygt rum for dialog, hvor mennesker med psykiske lidelser, pårørende og andre, der er engagerede eller interesserede i området, kan dele erfaringer, oplevelser, tanker, gode råd og ønsker.

Videnscenter for socialpsykiatri
Videnscenteret indsamler, bearbejder og formidler viden om god socialpsykiatrisk praksis. Videnscentret er kontakt- og netværksskabende inden for det socialpsykiatriske felt og arbejder for samspillet mellem socialsektor, sundhedssektor, uddannelsessektor, arbejdsmarkedssektor og boligsektor m.fl. til gavn for mennesker med en sindslidelse.

Psykiatrifonden
Psykiatrifonden er en privat humanitær organisation (NGO), der arbejder målrettet for at gøre det mere accepteret at have en psykisk sygdom i Danmark.

Lyngby-Taarbæk - Akuttilbuddet
Slotsvænget 23A
2800 Kgs. Lyngby

Telefon: 70 26 50 01
SMS: 24 94 10 01
Mail: akuttilbuddet@ltk.dk

Gentofte
Telefon: 70 26 50 01

Rudersdal
Telefon: 70 26 50 01