Hvad tilbyder vi?

Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune er et tilbud til alle borgere i kommunen. Vi kan hjælpe dig videre, hvis du oplever en akut psykisk krise, eller hvis du er pårørende til et menneske i krise og ikke ved, hvad du skal stille op. En pårørende kan både være et familiemedlem, en kollega, ven, samarbejdspartner eller andre i tæt kontakt med et menneske i krise.

Du kan læse mere om den hjælp, vi kan tilbyde her på siden eller kontakte os på telefon, sms, mail eller ved personlig henvendelse. Vi sidder klar til at hjælpe dig døgnet rundt, alle ugens dage.

Du kan også læse tre cases, som er eksempler på, hvad hjælpen kan handle om.

At bruge akuttilbuddet kræver hverken henvisning fra læge, visitation eller diagnose, og du kan henvende dig anonymt.
Vi ved, at mennesker, der kommer i akut psykisk krise, kan komme sig, og det er grundlaget for vores arbejde.

Hjælp til løsning af den akutte krise

For alle former for henvendelser gælder det, at vi tilbyder en eller flere samtaler med henblik på at støtte dig i at forstå og mestre krisen. Samtalernes form og indhold vil afhænge meget af den individuelle situation, samt af måden krisen påvirker din aktuelle situation på, men kan fx indeholde:

  • Etablering af sikkerhed og tryghed i situationen ved at afdække, hvad du eventuelt er bange for og ved at sikre, at du kender og er tryg ved rammerne for samtalen.
  • Fælles undersøgelse af krisens karakter – hvad er din opfattelse af årsagen til krisen, eventuelt på kort og på langt sigt, og hvordan bliver krisen håndterlig henholdsvis uhåndterlig for dig?
  • Afdækning af kendte mestringsstrategier og erfaringerne med disse strategier. Eventuelt udvikling af nye strategier.
  • Afdækning af eventuelle pårørende eller netværkets betydning for krisen – både dens opståen og håndteringen af den. Eventuelt indkaldelse af andre personer til samtalen.
  • Udvikling af plan for håndtering af krisen på kort sigt.
  • Aftaler om eventuel overnatning eller andet videre forløb.

Hvis der er behov for en længerevarende indsats, drøftes de forskellige muligheder. Afhængig af hvilke aftaler, der indgås, etableres fx kontakt til:

  • Behandlingspsykiatrien med henblik på afklaring eller justering af medicinsk behandling.
  • Kommunale rådgivere med henblik på afklaring af bolig- eller jobsituation.
  • Kommunens socialpsykiatriske tilbud med henblik på visitation til et forløb, hvor du kan få hjælp til at arbejde mere i dybden med planlægning af, hvordan du kan realisere dine livsdrømme. Det kan også handle om visitation til et bo-, støtte- eller beskæftigelsestilbud.

Du kan læse mere om vores grundlag for at arbejde med dette under fanen “Om os” og så “Tilgang og metoder”.

Lyngby-Taarbæk - Akuttilbuddet
Slotsvænget 23A
2800 Kgs. Lyngby

Telefon: 70 26 50 01
SMS: 24 94 10 01
Mail: akuttilbuddet@ltk.dk

Gentofte
Telefon: 70 26 50 01

Rudersdal
Telefon: 70 26 50 01