Kriseplan

Når du kontakter Akuttilbuddet, vil du blive tilbudt at få lavet en kriseplan, hvor en medarbejder sammen med dig undersøger din situation. Sammen finder I frem til dine vigtigste mål for, hvordan du ønsker, din situation skal se ud om 5 dage.

Kriseplanen er udviklet med inspiration fra Mike Smith, som var en af de centrale personer i forbindelse med omlægningen af psykiatrien i Birmingham, England, til en lokalsamfundsbaseret psykiatri. I Birmingham blev tilbud til mennesker i akutte kriser en af hjørnestenene. Mike Smith har også i mange år forsket i, hvad det er, som hjælper mennesker til at løse psykiske kriser og længerevarende sindslidelser. Han fandt frem til, at følgende fem områder er helt centrale i forbindelse med at komme sig fra såvel akutte kriser som længerevarende psykiske problemer.

  • Hvordan er menneskets kapacitet til at passe på sig selv; det handler om at have en bolig, få daglig mad og drikke, søvn m.m.
  • Hvordan er menneskets netværkssituation – er der personer, som kan hjælpe, og er der nogen, som er afhængige af hjælp fra mennesket i krise?
  • Hvordan giver personen udtryk for sine følelser? Er det gennem vrede, sorg, tristhed eller at være ked af det, og hvad betyder det for den enkelte, at det er sådan han eller hun giver udtryk for sine følelser?
  • Hvordan forstår personen sig selv og sin situation? Hvordan er situationen opstået, og hvilken indflydelse har personen selv, samt hvilken indflydelse har andre på situationen?
  • Oplever personen selv at kunne tage ansvar for sin situation og handle på den?

Mennesket i krise vurderer selv, hvor godt han eller hun synes, det ser ud på de fem områder. Efter dette findes nogle mål for, hvordan han eller hun ønsker, situationen skal se ud om fem dage. Det kan fx handle om at kunne sove, opleve ro, få kontrol over stemmerne eller være mindre plaget af angst.

Det næste skridt er at undersøge, hvordan der kan opbygges styrke, og det kan handle om at få sovet, få beroligende kropsbehandlinger, dyrke motion, få mad m.m.
Det næste skridt er at undersøge, hvem der skal involveres for at kunne løse situationen, og det kan både handle om personer fra det private netværk samt kommunale sagsbehandlere, arbejdsgiver m.fl. Dernæst formuleres mål for de enkelte dage, og handling sættes i værk.

Rigtig mange mennesker har også brug for hjælp til at få en god kontakt til en kommunal sagsbehandler i forhold til bolig, økonomi og deres beskæftigelsesmæssige fremtid. Her kan en kort, men håndholdt indsats være med til at forebygge, at krisen udvikler sig.

Lyngby-Taarbæk - Akuttilbuddet
Slotsvænget 23A
2800 Kgs. Lyngby

Telefon: 70 26 50 01
SMS: 24 94 10 01
Mail: akuttilbuddet@ltk.dk

Gentofte
Telefon: 70 26 50 01

Rudersdal
Telefon: 70 26 50 01