Tilbud i Lyngby

Er du borger i Lyngby-Taarbæk Kommune, kan du søge oplysninger  om forskellige tilbud, dine rettigheder og pligter m.m. på www.ltk.dk

Jobcenteret
Jobcenter Lyngby-Taarbæk varetager beskæftigelsesindsatsen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Jobcentrets vigtigste opgave er at hjælpe ledige og jobsøgende i job samt virksomheder med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Jobcentret står også for at afklare, om unge med psykosociale problemer er klar til arbejdsmarkedet eller skal have tilkendt en social pension.
https://www.ltk.dk/borger/job-og-uddannelse

Hjorten i Lyngby
Er et visiteret samværs- og aktivitetstilbud. 


Kirsten Marie
Driver botilbud for mennesker med sindslidelse og har fokus på fortløbende at udvikle nye tilbud inden for området.
www.mariehjem.dk

Frivilligcentret
Frivilligcentret er stedet, hvor du kan møde andre, der er engageret eller interesseret i frivilligt sociale arbejde. Få og giv inspiration til et socialt projekt, få hjælp til udviklingen af dit projekt, få hjælp til at finde en frivillig eller få hjælp til at finde et frivilligt job.
http://www.ltk-frivilligcenter.dk/

Stemmehørernetværket
I Stemmehørernetværket er kan du finde håb, information og viden, som kan hjælpe dig til at finde mening og forståelse for, hvorfor du hører stemmer. Her kan man finde information og redskaber, som kan hjælpe dig i at ændre relationen til dine stemmer og dermed generobre kontrollen over dit liv.
http://www.stemmehoerer.dk/

Limone

AA

Paradiset

Lænken

NA

Lyngby-Taarbæk - Akuttilbuddet
Slotsvænget 23A
2800 Kgs. Lyngby

Telefon: 70 26 50 01
SMS: 24 94 10 01
Mail: akuttilbuddet@ltk.dk

Gentofte
Telefon: 70 26 50 01

Rudersdal
Telefon: 70 26 50 01