I psykisk krise

Akuttilbuddet bygger på en forståelse af, at psykiske problemer har relation til oplevelser i livet. Alle mennesker kan opleve, at problemer og traumatiske oplevelser kan blive for overvældende og opleve en psykisk krise.

Oplevelser af psykisk eller fysisk vold, tab af nære, overgreb og misbrug, længere tids belastning, hvad enten belastningen er arbejdsrelateret eller hører familielivet til, kan føre til psykiske problemer.

Problemerne kan resultere i, at vi som mennesker udvikler nogle psykiske symptomer såsom:

  • at miste kontrollen over tilværelsen.
  • at blive overvældet af angst.
  • at forsøge at mildne den psykiske smerte ved at påføre sig selv fysisk smerte.
  • at begynde at opleve verden på en markant anderledes måde end andre.
  • at udvikle et tvangspræget tanke- og adfærdsmønster.

Vores udgangspunkt er, at de psykiske symptomer fungerer som en måde, den enkelte forsøger at håndtere sine problemer og smerte på.

Læs mere om os og vores tilgang her.

Lyngby-Taarbæk - Akuttilbuddet
Slotsvænget 23A
2800 Kgs. Lyngby

Telefon: 70 26 50 01
SMS: 24 94 10 01
Mail: akuttilbuddet@ltk.dk

Gentofte
Telefon: 70 26 50 01

Rudersdal
Telefon: 70 26 50 01