Psykisk Sårbar

Mange mennesker i Danmark oplever psykisk sårbarhed i kortere eller længere perioder af deres liv. Det at være psykisk sårbar er, med Poul Nyrup Rasmussens ord, ”en folkesygdom, men ikke en folkelig sygdom”. Desværre er der alt for mange tabuer forbundet med det at være psykisk sårbar.

Psykisk sårbar er i denne sammenhæng en samlet betegnelse for de mennesker, som har psykiske problemer, og som har haft kort- eller langvarig kontakt til psykiatrien. Samtidig siger ordet sårbarhed også noget om, at det kan ramme os alle, hvis vi udsættes for tilstrækkelig barske oplevelser.

Ifølge WHO (World Health Organization) oplever en ud af fem borgere i alle europæiske lande inden for et år en psykisk krise. Det betyder, at en psykisk krise er en af de mest udbredte og almindelige sundhedstrusler. Ifølge WHO er det hele 75%, som udvikler deres psykiske krise, inden de er blevet 26 år. Det vil sige på et tidspunkt, hvor man måske endnu ikke har fundet et ståsted i forhold til uddannelse, arbejde og familie. Heldigvis er det muligt at komme sig over en psykisk krise og at bevare eller genvinde sin tilknytning til netværk, arbejde, uddannelse og lokalsamfundet i bred forstand.

Langt de fleste håndterer deres krise selv, fx ved at melde sig syg i en periode eller ved at gå til egen læge og få noget medicin af denne. Men gennem de sidste 10 år er antallet af mennesker, som modtager hjælp, støtte og behandling i behandlingspsykiatrien, steget markant.

Når én ud af fem kan forventes at opleve en psykiske krise inden for et år, betyder det for Lyngby-Taarbæk Kommune, at vi kan forvente, at ca. 10.000 borgere i løbet af et år vil komme i en krise, hvor de kan have brug for hjælp til at håndtere denne. Det giver et gennemsnit på 28 personer om dagen. Hvor stor en andel af disse, der vil henvende sig i Akuttilbuddet, er meget vanskeligt at vurdere.

Her kan du læse mere om det at være psykisk sårbar og få adgang til en lang række oplysninger samt filmklip med mennesker, som fortæller om det at være psykisk sårbar m.m.

Lyngby-Taarbæk - Akuttilbuddet
Slotsvænget 23A
2800 Kgs. Lyngby

Telefon: 70 26 50 01
SMS: 24 94 10 01
Mail: akuttilbuddet@ltk.dk

Gentofte
Telefon: 70 26 50 01

Rudersdal
Telefon: 70 26 50 01