Bruger- og pårørende organisationer

LAP
Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere er en organisation, hvor nuværende og tidligere psykiatribrugere støtter hinanden, tager fælles initiativer, formulerer en politik og stiller krav for psykiatribrugere.
www.lap.dk

Bedre Psykiatri
Bedre Psykiatri er en landsforening for pårørende til psykiske syge – et tilbud til alle, der kender én, der har psykiske problemer: Forældre, børn, venner, kollegaer eller andet.
http://www.bedrepsykiatri.dk/

Sind
Landsforeningen SIND arbejder for at skabe forståelse og tolerance for sindslidende og deres pårørende. Landsforeningen arbejder for trivsel, forebyggelse og helbredelse.
http://www.sind.dk/

Angstforeningen
Er en landsorganisation for mennesker med angst og tilbyder også rådgivning.
http://www.angstforeningen.dk/

Despressionforeningen
Er er en uafhængig patientforening, der tilbyder netværk, støtte og sammenhold til dig, der er patient eller pårørende til et menneske med en depression eller bipolar lidelse. Hos os finder du andre, der forstår. Tilbyder også telefonrådgivning.
http://depressionsforeningen.dk

Støtteforeningen til pårørende med spiseforstyrrelser
https://lmsos.dk/

Stemmehørernetværket i Danmark
http://www.stemmehoerer.dk

Lyngby-Taarbæk - Akuttilbuddet
Slotsvænget 23A
2800 Kgs. Lyngby

Telefon: 70 26 50 01
SMS: 24 94 10 01
Mail: akuttilbuddet@ltk.dk

Gentofte
Telefon: 70 26 50 01

Rudersdal
Telefon: 70 26 50 01