Formål og målsætninger

Akuttilbuddets formål
Det overordnede formål med at etablere et akuttilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune er at finde og afprøve en måde at tilbyde hjælp til mennesker i en akut krise på. Sigtet er dels at hjælpe dem til at håndtere krisen, dels at forebygge, at krisen udvikler sig til en langvarig og fastlåst situation med deraf følgende indlæggelser og eventuelt senere behov for langvarige dag-/eller døgntilbud i socialpsykiatrien.

Samtidig er der også en forventning om, at det kan være med til at forebygge, at brugere af akuttilbuddet mister deres tilknytning til samfundet i form af netværk, arbejdsliv, uddannelse, aktivt fritidsliv m.m. Der er således en forventning eller hypotese om, at akuttilbuddet vil være med til at understøtte borgernes inklusion.

Det er et samfunds evne til at understøtte dets borgeres inklusion i samfundet, som er afgørende for, om en funktionsevnenedsættelse, fx en psykisk sårbarhed eller sindslidelse, over tid fører til hel eller delvis eksklusion af samfundet og dermed en oplevelse af at være handicappet.

Målsætninger

Dermed er målsætningerne at:

 • hjælpe mennesker med en sindslidelse til at håndtere kriser og til selv at blive bedre til at håndtere kriser
 • skabe et sted, hvor det er nemt og trygt at henvende sig
 • forebygge indlæggelser og langvarige ophold i botilbud m.v.
 • forebygge de eksklusionsmekanismer, som kan følge af sindslidelser og langvarige indlæggelser
 • forebygge, at menneskers psykiske kriser forværres
 • afhjælpe den psykiske krise inden for en kort tidsperiode og ved behov hjælpe borgeren til at få hjælp andre steder
 • forbedre livskvaliteten for sindslidende mennesker, der bor i egen bolig, og for andre, der kommer i en akut psykisk krise
 • skabe tryghed for den enkelte og for pårørende, naboer og andre
 • give mulighed for, at mennesker kan komme sig efter en psykisk krise. Dette opnås konkret ved at tilbyde akut krisehjælp til mennesker i en akut krise døgnet rundt, alle ugens dage, herunder
 • tilbyde samtaler med henblik på forståelse og mestring af krisen
 • tilbyde et trygt sted at være i situationer præget af angst m.m.
 • have let tilgængelighed (ingen visitation og mulighed for anonymitet)
 • hjælpe borgere med yderligere behov videre i systemet

Lyngby-Taarbæk - Akuttilbuddet
Slotsvænget 23A
2800 Kgs. Lyngby

Telefon: 70 26 50 01
SMS: 24 94 10 01
Mail: akuttilbuddet@ltk.dk

Gentofte
Telefon: 70 26 50 01

Rudersdal
Telefon: 70 26 50 01