Konference

Psykisk krise – mulighed og forandring

Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune holdt d. 14. november 2011 konferencen “Psykisk krise – mulighed og forandring”.

På dagen blev der præsenteret nogle af de bedste danske og internationale eksempler på, hvordan mennesker i akut psykisk krise kan hjælpes uden lange indlæggelser, uden at skabe social isolation og eksklusion og uden at bidrage til stigmatiseringen af psykisk sårbare.

Nøgleordene i eksemplerne er tidlig, lokalt baseret og mindst muligt indgribende hjælp. Der er dokumentation for, at det virker, og at en sådan hjælp kan forhindre at psykisk sårbarhed skaber en invaliderende og fastlåst situation.

På hver sin måde præsenterer oplægsholderne erfaringer med at se psykisk sårbarhed og psykiske kriser i relation til livet – også i den akutte fase. I kriseindsatsen betyder det, at der kommer fokus på den sociale situation, på relationer og netværk og på at skabe mening og give rum for håb, drømme og mål for livet.

På Psykisksaarbar.dk kan du læse en omtale af konferencen.

Nedenfor kan du hente dagens præsentationer
 
Med livet i centrum – recovery og Whole Systems
Formand for det Internationale Mental Health Collaborating Network (IMHCN) John Jenkins holdt oplæg om, hvorfor også kriseindsatser skal ses i et recovery-perspektiv, og hvad det betyder i praksis. John Jenkins har bl.a. i en årrække været leder af psykiatrien i Birmingham og var der med til at skabe alternativer til sengebaseret akuthjælp. I dag er John Jenkins konsulent for WHO.

Psykiatridirektør Iain Tulley fra Devon i England supplerede med engelske erfaringer med at bruge IMHCN som formidler af forandringer.

Kriseintervention i lokalsamfundet – erfaringer fra Trieste, Italien
Dr. Roberto Mezzina præsenterede tankegangen bag udviklingen af lokalt baseret kriseintervention i Trieste i Italien. Fokus lægges på, hvordan krise opfattes som en anledning til refleksion og vækst, og hvad det betyder for den akutte indsats. Roberto Mezzina er vicedirektør for psykiatrien i Trieste, hvor man gennem 30 år har opbygget og udviklet lokalsamfundsbaseret psykiatri som alternativ til sengepsykiatri.
 
Åbne samtaler for unge i krise – erfaringer fra Sydjylland
I Ungdomspsykiatrisk kriseteam i Sydjylland har de gennem ti år anvendt åbne samtaler som introduceret af Jaako Seikkula i deres arbejde. Ledende overlæge Klaus Müller-Nielsen fra Augustenborg Sygehus præsenterede erfaringer og perspektiver fra arbejdet.
 
Kriseindsatsen og arbejdet på den lange bane – erfaringer fra Monagham, Irland
Sammenhængen mellem kriseindsatsen og det langsigtede arbejde for at fremme recovery har været nøgleord i måden psykiatrien i Monagham i Irland er tilrettelagt på. På den baggrund er akutte sengepladser erstattet med lokalt baserede akutteam. Ledende sygeplejerske Margaret Fleming fortalte, hvordan det er lykkedes at skabe sam­menhængende recoveryforløb fra krise til liv.
 
At planlægge sig ud af krisen – erfaringer fra Akuttilbuddet i Lyngby
Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune er et af syv satspuljefinansierede krisetilbud. Projektleder Jens Hjort Andersen fortalte om, hvordan tilbuddet hjælper mennesker med at lægge en plan for at håndtere krisen og præsenterede erfaringer med brugen af et konkret planlægningsværktøj.

Lyngby-Taarbæk - Akuttilbuddet
Slotsvænget 23A
2800 Kgs. Lyngby

Telefon: 70 26 50 01
SMS: 24 94 10 01
Mail: akuttilbuddet@ltk.dk

Gentofte
Telefon: 70 26 50 01

Rudersdal
Telefon: 70 26 50 01